Pilootprojecten geïntegreerde zorg

Het Belgisch staatsblad van 18 augustus 2017 heeft het koninklijk besluit  gepubliceerd tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Dit betekent dat de kandidaten hun kandidaatsdossier, ingevuld in de correcte template , kunnen insturen vanaf 18 augustus en tot uiterlijk 18 september 2017.

Meer informatie omtrent de geïntegreerde zorg projecten vind je hier terug.

Leden zien meer

Onze website bevat waardevolle informatie voor patiënten en verpleegkundigen. Veel pagina's bevatten informatie die we alleen met onze leden willen delen. Wanneer je lid bent, raden we je aan om aan te loggen zodat u de volledige teksten kan lezen.