Tegemoetkoming in de prijs van actieve verbandmiddelen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt in bepaalde gevallen tegemoet in de prijs van actieve verbandmiddelen.

Patiënten met chronische wonden (wonden die gedurende 6 weken zijn behandeld en die na deze periode onvoldoende geheeld zijn) hebben recht op deze tegemoetkoming.

Er is een:

  • forfaitaire tegemoetkoming van 20 EUR /maand (23,48 EUR op 1 januari 2018)
  • extra tegemoetkoming van 0,25 EUR voor bepaalde verbandmiddelen.

De kosten van de verbandmiddelen die de patiënt zelf nog moet betalen komen in aanmerking voor de maximumfactuur.

Hoe kan men de tegemoetkoming aanvragen?

De behandelende arts moet:

  • een ‘kennisgeving' invullen en opsturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze kennisgeving geeft recht op de tegemoetkomingen voor maximum 3 maand, maar is wel 3 keer hernieuwbaar.
  • op de voorschriften voor de apotheker de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ aanduiden.

Meer informatie

Formulier

Reglementering

 

Leden zien meer

Onze website bevat waardevolle informatie voor patiënten en verpleegkundigen. Veel pagina's bevatten informatie die we alleen met onze leden willen delen. Wanneer je lid bent, raden we je aan om aan te loggen zodat u de volledige teksten kan lezen.