U kunt als zelfstandig verpleegkundige de ledenlijsten van de beroepsorganisaties raadplegen!

De aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen bij het RIZIV volgt een zekere procedure. Dit omvat ook de telling van de zelfstandige verpleegkundigen als lid van een beroepsorganisatie.

In het kader van de hierboven bedoelde telling bezorgen de beroepsorganisaties die als representatief erkend willen worden ons hun elektronische lijsten, met daarop de leden die zelfstandige verpleegkundigen in hoofdberoep zijn.

Die elektronische lijsten kunt u als zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep persoonlijk raadplegen om na te gaan of u wel degelijk opgenomen bent op de lijst van uw beroepsorganisatie(s). Dat is echter niet verplicht.

Als u dat wilt doen, dan moet u persoonlijk naar RIZIV gaan:

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Dienst voor geneeskundige verzorging – 4e verdieping
Tervurenlaan 211 te 1150 BRUSSEL (metro Montgomery)

Dat kan op 8 januari 2018, 9 januari 2018, 10 januari 2018, 11 januari 2018, 12 januari 2018 en 15 januari 2018, telkens tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u.

U moet zich aanmelden met uw identiteitskaart bij de aanwezige ambtenaar in het daartoe voorziene lokaal. U kunt alleen de gegevens nakijken die u persoonlijk aangaan, onder toezicht van die ambtenaar.

Als u ten onrechte opgenomen bent op één of meerdere lijsten, dan kunt u vragen om u van die lijst(en) te schrappen.

Meer informatie

Reglementering

Leden zien meer

Onze website bevat waardevolle informatie voor patiënten en verpleegkundigen. Veel pagina's bevatten informatie die we alleen met onze leden willen delen. Wanneer je lid bent, raden we je aan om aan te loggen zodat u de volledige teksten kan lezen.