VBZV Symposium – Alvast een voorsmaakje

Heel veel titels op het programma van het komende symposium. Wij vonden de meeste sprekers al bereid een tipje van de sluier op te lichten, zodat u misschien beter een keuze kunt maken in de veelheid van lezingen.

Diversiteit in de zorg – Bert Kwaspen (KdG Hogeschool)

De titel spreekt voor zich… de gemiddelde Belg is niet meer dezelfde als pakweg 40 jaar geleden. Diversiteit maakt deel uit van onze leefwereld, en daarmee ook de verschillen in cultuur, waarden en gewoonten. Aandacht en kennis van bepaalde godsdiensten, rituelen e.d dringt zich op. Hoe ga je hiermee om? Een vak op zich, en wij zochten dan ook een spreker die zich de materie eigen gemaakt heeft. Beslist de moeite voor de verpleegkundige die in stedelijke gebieden meer en meer te maken krijgt met andere religies.

Dhr. Bert Kwaspen (Karel de Grote Hogeschool) zal u op een aangename wijze onderdompelen in deze wereld.

Diabetesvoet, uw zorg! - Nancy Bolsens (diabeteseducator UZA)

Diabetesvoet is een zeer specifieke verwikkeling van diabetes. Door aantasting van de zenuwen kunnen patiënten (pijn)gevoel in hun tenen, voeten of benen verliezen ,door een verstoorde werking van de zenuwen kan de vorm van de voet veranderen of men heeft meer kans op slagaderverkalking in de benen waardoor de doorbloeding in het gedrang komt. Deze afwijkingen van zenuwen en bloedvaten gaan samen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van voetwonden. Deze kunnen in een vroeg stadium opgespoord en behandeld worden.

Mevrouw Nancy Bolsens (diabeteseducator UZA) zal u wegwijs maken in de verzorging van de diabetesvoet.

ZOEM, bruggen bouwen in de eerstelijn (Hugo Baert en Lien Willems)

Het ZOEM project (Zorg Op Elk Moment), is een eigen pilootproject tussen de Dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg van OCMW Sint-Niklaas en VZW Verpleging aan Huis.

Doel was en is een oplossing te zoeken voor heel wat taken, waar thuisverpleegkundigen mee geconfronteerd worden tijdens hun bezoeken bij patiënten, wat we met plezier doen, maar waarvoor geen vergoeding bestaat vanuit het RIZIV, en die in wezen ook geen echte verpleegkundige opdrachten zijn. Dit gaat van vuilnis buiten zetten tot koffie maken en eten geven…

Na 2 jaar werking, blijkt bij evaluatie vooral de patiënt zeer tevreden, is er intensieve interdisciplinaire samenwerking, wordt continuïteit in zorg gegarandeerd, zijn de zorgverleners enthousiast en bestaat er een wachtlijst van kandidaten om in dit systeem te stappen. Ook de overheid heeft oog voor dit model, welk wordt geïmplementeerd in het Chronic Care project, waarvoor’ Het Waasland’ goedkeuring krijgt, en is deze vorm van samenwerking toegankelijk voor alle thuisverpleegkundigen en hun patiënten. Dit project wordt voorgesteld door Lien Willems, hoofd Maatschappelijk Werk OCMW Sint-Niklaas en Hugo Baert van VZW Verpleging aan Huis.

Oncologische Urgenties in de thuiszorg – Johan De Munter (UZ Gent)

Een boeiende uiteenzetting zal ook deze over oncologische urgenties in de thuiszorg door dhr. Johan De Munter (UZ Gent) worden.. Uit een samenwerking tussen de oncologische diensten van UZ Leuven en Gent, zal een verpleegkundige worden gekozen, die het best geschikt is om praktijkgerichte informatie aangaande de omgang met oncologische patiënten in de thuiszorg aan te reiken.

Eerstelijnsgezondheidsconferentie, wat nu? – Minister Jo Van Deurzen

In enkele van onze vorige edities van Het Verband, brachten wij uitgebreid verslag van de eerstelijnsgezondheidsconferentie. Hoe ziet onze werkelijke toekomst als zorgverlener eruit? Hoe bereid ik mijn praktijk voor op de toekomst en wat zijn de plannen die in de nabije toekomst op agenda staan?

Wie kan u beter te woord staan dan de minister zelf? Minister Van Deurzen kondigde aan dat hij paraat zou zijn, behoudens andere urgenties… U weet hoe dat gaat met politici. Wij duimen alvast!

 

Ook nieuwsgierig geworden, klik dan hier en schrijf je snel in!

Leden zien meer

Onze website bevat waardevolle informatie voor patiënten en verpleegkundigen. Veel pagina's bevatten informatie die we alleen met onze leden willen delen. Wanneer je lid bent, raden we je aan om aan te loggen zodat u de volledige teksten kan lezen.