Zitting RIZIV sociaal statuut

Primaire tabs

We doen altijd ons best u op alle terreinen en bij verschillende instanties te vertegenwoordigen. Lang hebben we gevochten voor het RIZIV Sociaal Statuut en eindelijk is het zover! Het KB werd vorige week  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarover we onze leden reeds informeerden.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om de RIZIV sociale voordelen te ontvangen?

  • Geconventioneerd thuisverpleegkundige zijn
  • Zelfstandige in hoofdberoep zijn
  • In het kader van uw beroepsactiviteit jaarlijks meer dan € 33.000 en minder dan € 150.000 aan het RIZIV gefactureerd hebben
  • De sociale voordelen zelf jaarlijks aanvragen!

Dit jaar brengt de aanvraag u TWEE MAAL €500,00 op omdat het loopt over het jaar 2016 en 2017. Het bedrag zal niet op uw bankrekening overgeschreven worden, maar dient gebruikt te worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Hiervoor dient u een RIZIV contract te onderschrijven.

VBZV heeft een partner die meegeholpen heeft dit voordeel te verkrijgen voor de zelfstandig verpleegkundigen en zij zijn specialist in de materie. Samen met hen organiseren we een zitting waarbij u van A tot Z zal geholpen worden met het indienen van een correcte aanvraag.

Ons doel: zo veel mogelijk verpleegkundigen die aan de voorwaarden voldoen helpen het RIZIV Sociaal Statuut waar zij recht op hebben op een vlotte manier te ontvangen.

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet contact met ons op te nemen of de website www.rizivsociaalstatuutverpleegkundige.be te bezoeken. 
Datum
Duur opleiding: 
1 namiddag
Datum : 
maandag 26-03-2018
Aanvang: 
13:30
Einde: 
16:00
Locatie & lesgever
Locatie: 
De Hooihopper Boskant 21 9790 Wortegem-Petegem
Lesgever: 
C.Dekens, Curalia
Prijzen

GRATIS!

 

Inschrijven
Inschrijving: 
Gegevens deelnemer
Facturatiegegevens
Facturatie-adres
Voorwaarden
Door u voor deze navorming in te schrijven verbindt u zich tot het betalen van het deelnamegeld. Terugbetaling van reeds betaalde facturen of creditering van nog niet betaalde facturen kan alleen gedaan worden indien wij minimaal 24 uur voor aanvang van de navorming per mail (naar info@vbzv.be) een afzegging hebben ontvangen.
Annuleren